ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

08-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΤΗΕ CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Α. Αντιπρόεδρος Ματαράγκας Μιχαήλ
Β. Αντιπρόεδρος Καραγιάννης Γεώργιος
Γ. Γραμματέας Τσαμπαρδάς Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Πολιτάκος Νικόλαος
Ταμίας Σιμάτος Γεράσιμος
Έφορος Κουτρουβέλης Στυλιανός
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Μάνδαλος Στυλιανός
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Αλεξανδρόπουλος Στυλιανός

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15-11-2014 ***ΕΚΛΟΓΕΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Α. Αντιπρόεδρος Αλεξανδρόπουλος Στυλιανός
Β. Αντιπρόεδρος Tζελέπης Ιωάννης
Γ. Γραμματέας Τσαμπαρδάς Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας Χατζημανώλη Μαρία
Έφορος Καραγιάννης Γεώργιος
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Πολιτάκος Νικόλαος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ρούσσος Αθανάσιος

 

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

02-04-2015 **ANΑΣΥΣΤΑΣΗ Δ.Σ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ
CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Α. Αντιπρόεδρος Αλεξανδρόπουλος Στυλιανός
Β. Αντιπρόεδρος Τζελέπης Ιωάννης
Γ. Γραμματέας Κουτρουβέλης Στυλιανός
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Γεωργιόπουλος Αναστάσιος
Ταμίας Χατζημανώλη Μαρία
Έφορος Καραγιάννης Γεώργιος
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Πολιτάκος Νικόλαος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Μαραγκουδάκης Νικόλαος

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12-05-2015 **ANΑΣΥΣΤΑΣΗ Δ.Σ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ
CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Α. Αντιπρόεδρος Αλεξανδρόπουλος Στυλιανός
Β. Αντιπρόεδρος Τζελέπης Ιωάννης
Γ. Γραμματέας Κουτρουβέλης Στυλιανός
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Χατζημανώλη Μαρία
Ταμίας Μαραγκουδάκης Νικόλαος
Έφορος Καραγιάννης Γεώργιος
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Πολιτάκος Νικόλαος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Γεωργιόπουλος Αναστάσιος

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21-12-16  **ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Α. Αντιπρόεδρος Αλεξανδρόπουλος Στυλιανός
Β. Αντιπρόεδρος Τζελέπης Ιωάννης
Γ. Γραμματέας Koυτρουβέλης Στυλιανός
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Χατζημανώλη Μαρία
Ταμίας Μαραγκουδάκης Νικόλαος
Έφορος Κιτσινέλης Σπυρίδων
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Πολιτάκος Νικόλαος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ματαράγκας Μιχάηλ

  

 

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

26-11-2017 *** ΕΚΛΟΓΕΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Α. Αντιπρόεδρος Κουμαντάνου Ελένη
Β. Αντιπρόεδρος Γεωργαλά Μαρία
Γ. Γραμματέας Αλεξανδρόπουλος Στυλιανός
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Κατσαρός Ανδρέας
Ταμίας Ανδριτσάκος Δημήτριος
Έφορος Χατζημανώλη Μαρία
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Λιάπης Αθανάσιος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Μαρδά Αφροδίτη

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

05-11-2018 * ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ Δ.Σ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος & Νόμομος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Α. Αντιπρόεδρος Κουμαντάνου Ελένη
Β. Αντιπρόεδρος Γεωργαλά Μαρία
Γ. Γραμματέας Λιάπης Αθανάσιος
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Κατσαρός Ανδρέας
Ταμίας Ανδριτσάκος Δημήτριος
Έφορος Χατζημανώλη Μαρία
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Αλεξανδρόπουλος Στυλιανός
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Μαρδά Αφροδίτη

 

 

ANAΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17-04-2021

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ
CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Α. Αντιπρόεδρος Αλεξανδρόπουλος Στυλιανός
Β. Αντιπρόεδρος Γεωργαλά Μαρία
Γ. Γραμματέας Λιάππης Αθανάσιος
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Κατσαρός Ανδρέας
Ταμίας Ανδριτσάκος Δημήτριος
Έφορος Κουμαντάνου Ελένη
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Χατζημανώλη Μαρία
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Μαρδά Αφροδίτη

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

29-5-2022*ΕΚΛΟΓΕΣ (15-5-2022)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ
CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος Νικητάκης Νικήτας
Α. Αντιπρόεδρος Λιάππης Αθανάσιος
Β. Αντιπρόεδρος Σιμόπουλος Πανταζής
Γ. Γραμματέας Αλεξανδρής Ευστάθιος
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Γεωργαλά Μαρία
Ταμίας Μπακατσέλος Δημοσθένης
Έφορος Καίσαρης Φώτιος
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Τζαγκαραλεξάκης Μιχαήλ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Μαραγκουδάκης Νικόλαος
Επίτιμος Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος

 

 

 

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

07-12-2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ
CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος Νικητάκης Νικήτας
Α. Αντιπρόεδρος Λιάππης Αθανάσιος
Β. Αντιπρόεδρος Σιμόπουλος Πανταζής
Γ. Γραμματέας Αλεξανδρής Ευστάθιος
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Γιαννόπουλος Αντώνιος
Ταμίας Μπακατσέλος Δημοσθένης
Έφορος Καίσαρης Φώτιος
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Τζαγκαραλεξάκης Μιχαήλ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Μαραγκουδάκης Νικόλαος
Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Επίτιμος Πρόεδρος Λύτρας Γεώργιος

 

 

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

30-04-2023

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ
CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος Νικητάκης Νικήτας
Α. Αντιπρόεδρος Λιάππης Αθανάσιος
Β. Αντιπρόεδρος Σιμόπουλος Πανταζής
Γ. Γραμματέας Καίσαρης Φώτιος
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Κανταρτζής Κωνσταντίνος
Ταμίας Μπακατσέλος Δημοσθένης
Έφορος Κουκλίδης Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Τζαγκαραλεξάκης Μιχαήλ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Μαραγκουδάκης Νικόλαος
Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Επίτιμος Πρόεδρος Λύτρας Γεώργιος

 

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22-10-2023

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΗΕ
CHEFS ACADEMY OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος Λιάππης Αθανάσιος
Α. Αντιπρόεδρος Νικητάκης Νικήτας
Β. Αντιπρόεδρος Σιμόπουλος Πανταζής
Γ. Γραμματέας Καίσαρης Φώτιος
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Κουκλίδης Κωνσταντίνος
Ταμίας Μπακατσέλος Δημοσθένης
Έφορος Κατσαρός Ανδρέας
Υπεύθυνος Αξιολόγησης νέων μελών Κανταρτζής Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Μαραγκουδάκης Νικόλαος
Νόμιμος Εκπρόσωπος Λύτρας Γεώργιος
Επίτιμος Πρόεδρος Λύτρας Γεώργιος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η Ελληνική Ακαδημία Αρχιμαγείρων & Ελληνική Ακαδημία Γαστρονομίας αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Ελληνικής Γαστρονομίας.

Επικοινωνία

Χάρτης

Social Media